آخرین فیلم ها

این فیلم داستان گروهی از مردم را روایت می کند که زندگی هایشان در زمستانی پر حادثه در نیویورک سیتی، به هم گره می خورد.

5.3 / 10

The Kindness of Strangers 2019

"هارلی" عاشق "ایلیا" است. عشق به "ایلیا" به او هدفی در زندگی اش داده و...

6.7 / 10

Heaven Knows What 2014

آلیس بدون اطلاع به خانه برادرش اتان برای آشتی میرود ولی …

4.9 / 10

Welcome the Stranger 2018